Dowiedz się czym jest teledetekcja!

Teledetekcja, nawet jeżeli sam wyraz może w pierwszej chwili niewiele mówić zwykłemu Kowalskiemu, to metodologia badań, z którą wszyscy mają rzadziej lub częściej do czynienia. Jeśli zadalibyśmy ludziom spotkanym na mieście pytanie, co to jest teledetekcja, prawdopodobnie mało kto wiedziałby jak odpowiedzieć. No ewentualnie, że przypadkowo byłby to uczeń lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją w pracy.

Czym jest teledetekcja?

Ustalmy zatem, czym jest teledetekcja? Pragnąc zaprezentowanie pierwszej, jak najkrótszej odpowiedzi, można zakomunikować, że jest to metoda badań zdalnych za pomocą czujników. Samo słowo teledetekcja oznacza: tele – zdalna, detekcja – wyczuwanie. Teledetekcja dzieli się na dwa rodzaje: teledetekcję aktywną a także teledetekcję pasywną. Badania w oparciu o teledetekcję wykonuje się tak samo z ziemi, jak również z dużych wysokości, np. z satelitów.
Teledetekcja aktywna jest wysyłaniem oraz odbieraniem sygnałów nadanych, a w dalszej kolejności odbitych przez wybrany obiekt. Przykładem może być: sonar – wysyłanie i odbieranie fali akustycznych.
Idąc dalej teledetekcja pasywna jest odbieraniem sygnałów nadawanych przez analizowany obiekt. Tutaj przykładem może być choćby robienie zdjęć. Fotografia jest przeto niczym innym, jak uwiecznieniem odbijanego światła przez obiekty, którym wykonuje się fotografię.
W tej chwili, dzięki wspomnieniu tych przykładów, natychmiastowo definicja teledetekcji nabiera klarownego wyrazu i da się zauważyć, że często mamy z nią do czynienia na co dzień. Jeśli nie każdy, to na 100% większość z nas. Teledetekcja usprawnia badanie miejsc, do których człowiek osobiście nie może się dostać lub tego typu działanie jest niezmiernie ciężkie.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja używana jest w ogromnej ilości dziedzinach życia. Mierzą się z nią zarówno naukowcy, jak i ludzie korzystający z stworzonych przez nie narzędzi. Jest użytkowana np. w:
– robotyce – roboty posiadają czujniki, za sprawą czego, widzą otoczenie
– przemyśle samochodowym – samodzielne samochody za kilka lat będą mogły poruszać się dzięki różnego gatunku detektorom
– wojskowości – badanie, co znajduje się w budynku, który ma być zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zasięg badań jest tak ogromny, że zostanie przeanalizowany w specjalnym akapicie.

Co nam daje teledetekcja środowiska naturalnego?

Za sprawą teledetekcji dostępne jest sumienne analizowanie a także eksplorowanie ziemi. Zarówno jej powierzchni, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego potrafi dać nam odpowiedź na na przykład, takie zapytania:
– jak ukształtowana jest ziemia, np. w odludnym obszarze ziemi czy też np. na dnie oceanu czy nawet na innych planetach
– jak bardzo zanieczyszczona jest atmosfera na wybranym terenie, np. przez przebadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory w danym terenie, także na terenach zawodnionych

Z uwagi na wielkie spożytkowanie teledetekcji, jest ona każdego dnia coraz bardziej angażującą dziedziną nauki. Coraz więcej ośrodków akademickich oferuje specjalizacje i szkolenia szkolące fachowców w tej dziedzinie. Nade wszystko daje to coraz większe postępy w tej dziedzinie, co z kolei maksymalizuje zapotrzebowanie na zastosowanie teledetekcji, z uwagi na coraz wspanialsze możliwości techniczne i zakres używania.